Over Stichting Zorg Zonder Zorgen

Stichting zorg zonder zorgen stelt zich ten doel ouders van ernstig zieke en/of terminale gehospitaliseerde kinderen structureel bij te staan, om er zo voor te zorgen dat zij letterlijk zonder zorg bij hun kind kunnen zijn.

Toen Dick kol, zelf vader van een ernstig ziek kind, in het AMC ruim 2 jaar op de afdeling oncologie van het Emma kinderziekenhuis heeft rondgelopen, kwam hij erachter waar veel mensen geen weet van hebben.

Er wordt ontzettend veel gedaan voor de patiëntjes, maar voor de ouders is er bijna geen structurele hulp op het gebied van financiën.

Begrijp het niet verkeerd; ouders worden heel goed opgevangen en zeer goed begeleid als het gaat om psychische of maatschappelijke hulp, maar er is bij wet of elders niets geregeld als het gaat om bijvoorbeeld de werkgever die glashard zegt "U bent niet ziek maar uw kind. U neemt maar vrije dagen op of onbetaald verlof". U zult begrijpen dat ouders bij hun kind willen zijn, maar ook een huishouden hebben te runnen en dit erg moeilijk te combineren is.

In veel gevallen valt het hoofdinkomen weg en gaan de lasten wel door. In de praktijk zie je dan dat de partner met het hoofdinkomen gedwongen is te blijven werken, terwijl zijn of haar kind ernstig ziek in het ziekenhuis ligt. Dan hebben we het nog niet eens over zelfstandig ondernemers. Zij krijgen helemaal niets als het gaat om inkomen en hebben zodoende dubbele kosten omdat ze vaak iemand extra moeten inhuren om hun werk voort te zetten.

Iedereen begrijpt dat je bij je kind wilt zijn en vaak ook het thuisfront op moet vangen. Onze stichting gaat deze ouders helpen om bijvoorbeeld een werkgever dit ook te laten begrijpen, of met een bank te bemiddelen om te kijken of de hypotheeklast voor een bepaalde periode opgeschort kan worden.

Tevens zoekt de stichting mensen die voorheen zelf ondernemer waren en nu zijn gepensioneerd en dus zo met hun vrije tijd de uitgeschakelde zelfstandig ondernemer kunnen helpen.

Bovendien besteedt de stichting geen enkele euro aan zichzelf maar enkel en alleen aan de ouders of voor de ouders. Dat wil zeggen aan het inhuren van een oppas of door tijd en energie te steken in het overtuigen van werkgevers om mee te helpen en sponsoren te zoeken in de financiële markt. Kortom, dat kan ook een accountantskantoor zijn dat de boekhouding tijdelijk op zich neemt voor de ondernemer.

De stichting bestaat uit 4 bestuursleden die samen beoordelen en per geval zullen besluiten welk middel ingezet wordt uit hun eigen netwerk. De stichting zal formeel 1 juli worden opgericht en de eerste meeting met het bestuur vindt in de laatste week van juni plaats. Ook hier zoeken wij nog leden voor. Dus bent u een ondernemer met een groot netwerk en wilt u tijd vrij maken om ons hierbij te helpen meldt u zich dan aan bij Dick kol.

Tevens zoeken wij bedrijven die in de financiële markt zitten om zich ook aan te melden als sponsor. Let op: niet in geld maar in handelen. Of, zoals gezegd, een bank die bereid is zijn lasten tijdelijk te bevriezen. Het kost hun niets maar een gezin kan hier wel door zorgeloos hun kind helpen.

Met vriendelijke groet en dank voor uw bijdrage.

Dick Kol

Download hier onze jaarrekening van 2016: http://stichtingzzz.nl/jaarrekening_2016.pdf